UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 29.07 – 1.08.2021 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 29.07 – 1.08.2021 R.

Kolejny odłowów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. To końcówka okresu lęgowego i początek przelotu w tym środowisku. Łapaliśmy przez trzy dni z przerwami w środkowej części dnia. Złapało się 226 ptaków z 15 gatunków, w tym 29 retrapów.  Podobnie jak tydzień wcześniej, większość (68%) to ptaki  z rodzaju Acrocephalus, brzęczki i potrzosy, które gniazdują w tym środowisku, tj. w trzcinowiskach. Najliczniejsze były oczywiście trzcinniczki – 37,6% całego odłowu. Jeśli chodzi o ptaki przylatujące tutaj na noclegowisko, to dominowały makolągwy. Bardzo mało było dymówek i pliszek żółtych, natomiast całkowicie zabrakło szpaków i potrzeszczy. Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku makolągw. Jeśli chodzi o wiek, to tym razem większość (53,8%) stanowiły osobniki w pierwszym roku życia (13 samców, 14 samic i 1 bez oznaczenia płci). Ptaki dorosłe stanowiły 46,2% zgrupowania i było to 19 samców i 5 samic. Wciąż brakuje nocujących tutaj licznie w minionych latach szpaków, potrzeszczy i przede wszystkim pliszek żółtych.

 

No i pełna lista odłowu:

Comments are closed.