UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 4-7.08.2020 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 4-7.08.2020 R.

Trzeci letni odłów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Sieci ustawiliśmy tylko w trzcinowiskach. Odłowy prowadziliśmy przez dwa wieczory i dwa ranki.  Złapało się 314 ptaków z 13 gatunków, w tym 13 retrapów. W czasie tego odłowu przekroczyliśmy liczbę 8.000 zaobrączkowanych w tym roku ptaków. Tym ośmiotysięcznym była rokitniczka.

Od poprzedniego odłowu (21-23.07.2020) właściwie nic się nie zmieniło, tylko na noclegowisko przyleciało więcej dymówek i makolągw. Wśród odłowionych dymówek znalazł się osobnik o nietypowych – jasnych pazurkach.

Ubarwienie spodu ciała dymówek wykazuje sporą zmienność. Szczególną uwagę zwracają nieliczne osobniki o rudym upierzeniu tej części ciała.

 

Pełna lista odłowu wygląda następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  151 + 3 retrapy
Makolągwa Carduelis cannabina  87 + 2 retrapy
Trzcinniczek Acrpcephalus scirpaceus  42 + 5 retrapów
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  5
Mazurek Passer montanus  4
Łozówka Acrocephalus palustris  3
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  2
Szczygieł Carduelis carduelis  2
Pliszka żółta Motacilla flava  2
Piecuszek Phylloscopus trochilus  2
Modraszka Cyanistes caeruleus  1 + 1 retrap
Potrzos Emberiza schoeniclus  1 retrap
Brzegówka  Riparia riparia  1 retrap

 

Większość retrapów to ptaki zaobrączkowane tutaj w tym roku. Dokładniej warto napisać o siedmiu:

  • Dymówka zaobr. 26.07.2020 r. jako ptak w 1 roku życia, przy ujściu Rudki do Wełny w Cieślach, na zbiorowym noclegowisku,
  • Dymówka zaobr. 12.09.2019 r. na Jeziorze Rogozińskim jako ptak w 1 roku życia na zbiorowym noclegowisku – odległość 1,6 km,
  • Dymówka zaobr. 29.07.2018 r. jako ptak w 1 roku życia, przy ujściu Rudki do Wełny w Cieślach, na zbiorowym noclegowisku,
  • Brzegówka zaobr. 3.06.2019 r. jako dorosły ptak w kolonii lęgowej na terenie żwirowni w Cieślach – odległość 2,7 km,
  • Modraszka zaobr. 21.10.2019 r. tutaj jako samica w 1 roku życia,
  • Potrzos zaobr. 16.07.2019 r. tutaj jako samica po 1 roku życia,
  • Trzcinniczek zaobr. 2.05.2018 r. tutaj jako samica po 1 roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.