LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 2.03.2024 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 2.03.2024 R.

Czwarte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, bez opadów. Od świtu do 14.00 złapało się 230 ptaków z 9 gatunków, w tym 24 retrapy. Udział retrapów (10,4%) mniejszy niż 29 lutego (13,6%). Spadek retrapów w każdym kolejnym łapaniu oznacza trwający przelot.

Niezmiennie dominantem była bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 76,7%, a dorosłe 23,3%; czyli prawie identyczna proporcja jak dwa dni wcześniej. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 56,8% a samców 43,2%, czyli i tu podobnie jak przed dwoma dniami. Podobnie wyglądało to w przypadku modraszki. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 78,7%, a dorosłe 21,3%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 56,0% a samców 44,0%.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  133 + 13 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  71 + 4 retrap
Mazurek Passer montanus  1 + 1 retrapy
Kowalik Sitta europaea  2 retrapy
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1 retrap
Sikora uboga Poecile palustris  1 retrap
Czyż Carduelis spinus  1
Sosnówka Periparus ater  1 retrap
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1

 

Retrapy stanowiły 10,4% odłowu, i były to, z wyjątkiem jednej bogatki, ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

  • 29 II 2024 – 15 w tym: 10 bogatek, 4 modraszki i 1 dzięcioł duży,
  • 24 II 2024 – 5 w tym: 2 bogatki, 2 kowaliki i 1 sosnówka,
  • 6 I 2024 – 1 dzięcioł średni,
  • 9 XII 2023 – 2 w tym: 1 mazurek i 1 sikora uboga.

Ta jedna bogatka – samiec po 2 kalendarzowym roku życia – nosiła obrączkę centrali HELGOLANDE. Czekamy na dane zaobrączkowania tego osobnika.

 

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.