LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 2-3.03.2019

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 2-3.03.2019

Kolejne tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Jak widać na zamieszczonym zdjęciu po zimie nie było śladu. Tym razem chodziło o sprawdzenie, czy już zaczął się przelot sikor. W godzinach 7.00-15.00 i drugiego dnia 7.00-10.00 złapały się 334 ptaki z 9 gatunków, w tym 35 retrapów. Wszystko wskazuje na to, że przelot już ruszył – wcześniej niż w minionym roku.  Najliczniej łapały się: modraszka – 48,8% i bogatka – 46,1% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek i modraszek. Jeśli chodzi o wiek bogatek, to 77,9% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 22,1%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Proporcje płci u tego gatunku przedstawiały się następująco: 55,2% samców i 44,8% samic. Wiek odłowionych modraszek: 89,6% ptaki młodociane i tylko 10,4% dorosłe po 2 kalendarzowym roku życia. Jeśli chodzi o płeć modraszek, to samice stanowiły 58,3% a samce 41,7%.  Złapał się pierwszy w tym roku rudzik.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus 158 + 5 retrapów
Bogatka Parus major  134 + 20 retrapy
Mazurek Passer montanus  2 + 5 retrapów
Sosnówka Periparus ater  1 + 2 retrapy
Kowalik Sitta europaea  1 + 1 retrap
Trznadel Emberiza citrinella  2
Rudzik Erithacus rubecula  1
Kos Turdus merula  1 retrap
Sikora uboga Poecile palustris  1 retrap

Udział retrapów wyniósł 10,5%. Do liczby tej nie wliczyliśmy osobników, które złapały się ponownie w drugim dniu odłowu, a było ich 29. Najciekawszym retrapem była modraszka z litewską obrączką – czekamy na dane o jej zaobrączkowaniu. Wiemy, że był to samiec pochodzący z lęgów 2018 roku. Dziś (25 marca) znamy już dane z obrączkowania tego ptaka. Złapano go 28.09.2018 w pułapkę tunelową typu “helgoland” w stacji ornitologicznej na Półwyspie Vente, na Zalewie Kurońskim. Był wtedy pierwszorocznym samcem w drodze na zimowisko, z którego teraz wracał przez leśniczówkę “BUCZYNA”. Wszystkie pozostałe retrapy to stali bywalcy przy tym karmniku. Zaobrączkowaliśmy je w następujących miesiącach:

  • II 2019 – 4, w tym: 1 bogatka, 2 sosnówki, 1 sikora uboga;
  • I 2019 – 1 bogatka;
  • XII 2018 – 17, w tym: 12 bogatek, 2 modraszki, 2 mazurki, 1 kowalik;
  • III 2018 – 2, w tym: 1 bogatka, 1 modraszka;
  • II 2018 – 1 bogatka;
  • I 2018 – 5 w tym: 2 bogatki, 1 modraszka, 2 mazurki;
  • III 2017 – 2, w tym: 1 bogatka, 1 kos;
  • I 2017 – 1 bogatka;
  • I 2016 – 1 mazurek.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.