LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 13.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 13.03.2020

Dziesiąte w tym roku łapanie w Łoskoniu. Bardzo krótkie z uwagi na to, że nie było porannego “napadu” sikor na karmnik. Od świtu do 8.00 złapało się 27 ptaków z 5 gatunków, w tym 1 retrap. Najliczniejsze oczywiście były bogatki

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  16 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  7
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Mazurek Passer montanus  1
Śpiewak Turdus philomelos  1

Jedyny retrap, to bogatka zaobrączkowana tutaj 6.01.2020.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.