LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 12.03.2023 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 12.03.2023 R.

Czwarte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Od świtu do 10.30 złapało się 81 ptaków z 7 gatunków, w tym 13 retrapów. Dominantem była bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 94,4%, a dorosłe 5,6%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 36,8% a samców 63,2%. Te proporcje, podobnie jak przed tygodniem, pasują raczej do zimy. Wśród odłowionych ptaków pojawiła się pierwsza zięba.

Comments are closed.