LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 14.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 14.03.2020

Jedenaste w tym roku łapanie w Łoskoniu. Od świtu do 12.30 złapało się 77 ptaków z 6 gatunków, w tym 8 retrapów. Połowa ptaków złapała się tuż po świcie. Na kolejnych obchodach liczebność stopniowo malała. Najliczniejsze były bogatki ale modraszek było niewiele mniej. Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 88,2% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 11,8%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 55,9%, czyli przewaga charakterystyczna dla okresu zimowego.  Wśród odłowionych bogatek był osobnik wyjątkowo mały – była to samica. Długość skrzydła wynosiła 69,0 mm (w czasie robienia zdjęcia niedokładnie naciągnięto skrzydło). Do tej pory najmniejszy był wymiar 70,0 mm. Warto dodać, że 70,0 mm to maksymalny jak dotąd wymiar dla modraszki. Zwykle bogatki mają skrzydło mieszczące się w zakresie 74-78 mm. Również masa tego osobnika była rekordowo niska – 13,0 g, a więc taka jak najcięższych modraszek. Bogatki ważą zwykle 17-20 g. Poniżej dokumentacja fotograficzna.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  30 + 4 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  24 + 3 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  10 + 1 retrap
Szczygieł Carduelis carduelis  3
Mazurek Passer montanus  1
Sikora uboga Poecile palustris  1

Udział retrapów wyniósł  10,4%. Wszystkie ptaki były zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

  • 13 III 2020 – 1 bogatka,
  • 11 III 2020 – 2, w tym: 1 bogatka i 1 modraszka,,
  • 10 III 2020 – 1 bogatka,
  • 9 III 2020 – 1 modraszka,
  • 22 II 2020 – 1 modraszka,
  • 15 II 2020 – 1 bogatka,
  • 23 III 2019 – 1 dzwoniec.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.