LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 15.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 15.03.2020

Dwunaste w tym roku łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Od świtu do 11.45 złapało się 77 ptaków z 7 gatunków, w tym 14 retrapów. Podobnie jak poprzedniego dnia, połowa ptaków złapała się tuż po świcie, a na kolejnych obchodach liczebność stopniowo malała. Najliczniejsze były bogatki, które tego dnia znacznie przeważały nad modraszkami. Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 86,0% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 11,8%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 55,8%, czyli przewaga charakterystyczna dla okresu zimowego.  Można powiedzieć, że odłowy z dwóch kolejnych dni są prawie identyczne. Wygląda na to, że przelot wciąż trwa ale jest mało intensywny. Po raz pierwszy w tym roku złapały się: rudzik, pliszka siwa i szpak.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  36 + 7 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  19 + 5 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  5 + 1 retrap
Rudzik Erithacus rubecula  1
Pliszka siwa Motacilla alba  1
Sikora uboga Poecile palustris  1 retrap
Szpak Sturnus vulgaris  1

Udział retrapów wyniósł  18,2%. Wszystkie ptaki były zaobrączkowane tutaj i poza jednym tej zimy. A oto dokładne daty obrączkowania:

  • 14 III 2020 – 6, w tym: 3 bogatki i 3 modraszki,
  • 11 III 2020 – bogatka,
  • 9 III 2020 – 1 dzwoniec,
  • 7 III 2020 – 1 modraszka,
  • 6 III 2020 – 1 bogatka,
  • 16 II 2020 – 1 bogatka,
  • 15 II 2020 – 1 bogatka,
  • 6 I 2020 – 1 modraszka,
  • 9 I 2016 – 1 sikora uboga.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.