LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 16-18.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 16-18.03.2020

Kolejne trzy dni odłowów przy karmniku w Łoskoniu. Od świtu do odpowiednio 7.00, 10.00 i 7.00 złapało się łącznie 96 ptaków z 9 gatunków, w tym 7 retrapów pochodzących z wcześniejszych odłowów. Zasadniczo nic się nie zmieniło; pojawiają się pojedyncze osobniki innych gatunków. Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 85,1% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 14,9%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 59,6%, czyli przewaga charakterystyczna dla okresu zimowego.  Wśród bogatek trafił się jeden nietypowy osobnik o bardzo mocno zniszczonych lotkach i sterówkach. Trudno rozstrzygnąć, czy osobnik ten ma problemy z wytwarzaniem melaniny – barwnika utwardzającego strukturę piór, czy też ptak “ominął” jedno pierzenie i to jest powód tak wielkiego zniszczenia piór. Brązowe przebarwienia na głowie sugerują raczej problemy z syntezą melaniny. Dla porównania pokazujemy skrzydło osobnika typowego dla tej pory roku.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  42 + 5 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  30 + 2 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  6
Rudzik Erithacus rubecula  5
Pokrzywnica Prunella modularis  2
Mazurek Passer montanus  1
Mysikrólik Regulus regulus  1
Kos Turdus merula  1
Śpiewak Turdus philomelos  1

Wszystkie ptaki były zaobrączkowane tutaj tej zimy. A oto dokładne daty obrączkowania:

  • 15 III 2020 – 3, w tym: 2 bogatki i 1 modraszka,
  • 14 III 2020 – 2 bogatki,
  • 13 III 2020 – 1 modraszka,
  • 15 II 2020 – 1 bogatka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.