LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 15.12.2018

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 15.12.2018

Pierwsze tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Podobnie jak minionej zimy ptaki są od początku grudnia w sposób ciągły dokarmiane słonecznikiem, sadłem i gotowymi karmami tłuszczowymi. W godzinach 7.30-14.00 złapało się 185 ptaków z 8 gatunków, w tym 34 retrapy.  Dominantem była bogatka. Jej udział wyniósł 72,4% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 61,2% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 38,8%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to podobnie jak minionej zimy stwierdzono nieznaczną przewagę samców – 52,2%. Wśród odłowionych bogatek były dwie nietypowe: jedna z białym piórkiem na ciemnieniu, a druga bez sporej części prawej nogi. Obie w doskonałej kondycji.

W czasie tego łapania przekroczyliśmy kolejny tysiąc zaobrączkowanych w tym roku ptaków  – 11.000. Była nim modraszka – zdjęcie poniżej.

 

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  108 + 26 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  17 + 3 retrapy
Mazurek Passer montanus  15
Sikora uboga Poecile palustris  6 + 3 retrapy
Kowalik Sitta europaea  4
Dzwoniec Carduelis chloris  0 + 1 retrap
Kos Turdus merula  0 + 1 retrap
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1

 

Udział retrapów wyniósł 18,4%. Wszystkie zostały zaobrączkowane przy tym karmniku w następujących miesiącach:

  • III 2018 – 5, w tym: 2 bogatki, 1 dzwoniec, 1 modraszka, 1 sikora uboga;
  • II 2018 – 6 bogatek;
  • I 2018 – 16, w tym: 14 bogatek, 1 modraszka, 1 sikora uboga;
  • III 2017 – 1 modraszka;
  • I 2017 – 4 bogatki;
  • XII 2016 – 1 kos;
  • I 2016 – 1 sikora uboga.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.