LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 19.01.2019

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 19.01.2019

Drugie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Podobnie jak minionej zimy ptaki są od początku grudnia w sposób ciągły dokarmiane słonecznikiem, sadłem i gotowymi karmami tłuszczowymi. W godzinach 7.30-12.30 złapały się 133 ptaki z 9 gatunków, w tym 66 retrapów.  Dominantem była bogatka. Jej udział wyniósł 76,7% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 68,6% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 31,4%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to podobnie jak we wszystkich “karmnikowych” łapaniach stwierdzono przewagę samców – 59,8%. Co ciekawe, proporcja płci u ptaków młodocianych była 35/35, natomiast u ptaków starych było 6 samic i aż 26 samców. Wyjątkowym gościem był pierwszy w tym roku mysikrólik.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  50 + 52 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  6 + 6 retrapów
Mazurek Passer montanus  8 + 1 retrap
Sikora uboga Poecile palustris  4 retrapy
Kowalik Sitta europaea  2 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Sosnówka Periparus ater  1
Mysikrólik Regulus regulus  1
Czarnogłówka Poecile montanus  1 retrap

Udział retrapów wyniósł 49,6%. Jest to znaczny wzrost w porównaniu z poprzednim łapaniem w tym miejscu – 18,4%. Przyczyna jest prosta – 52 ptaki otrzymały obrączki na grudniowym łapaniu Wszystkie retrapy to stali bywalcy przy tym karmniku. Zaobrączkowaliśmy je w następujących miesiącach:

  • XII 2018 – 52, w tym: 41 bogatek, 5 modraszek, 3 sikory ubogie, 2 kowaliki, 1 mazurek;
  • III 2018 – 2, w tym: 1 bogatka, 1 modraszka;
  • II 2018 – 1 bogatka;
  • I 2018 – 8, w tym: 7 bogatek, 1 sikora uboga;
  • I 2017 – 2, w tym: 1 bogatka, 1 czarnogłówka;
  • I 2016 – 1 bogatka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.