LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 29.02.2024 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 29.02.2024 R.

Trzecie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, bez opadów. Temperatura o świcie około 2,00C; później wyraźnie wzrosła. Od świtu do 11.30 złapały się 154 ptaki z 12 gatunków, w tym 21 retrapów. Udział retrapów (13,6%) mniejszy niż 24 lutego (22,9%). czyli mamy przelot.

Zdecydowanym dominantem była bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 79,1%, a dorosłe 20,9%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 58,1% a samców 41,9%.  Udział ptaków młodych wzrósł w porównaniu z 24 lutego. Zdecydowanie wzrósł udział samic. Zważywszy doświadczenie minionych lat, to proporcje charakterystyczne dla przelotu. Wśród odłowionych ptaków były wszystkie gatunki sikor, w tym wreszcie po kilku latach przerwy czubatka.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  84 + 8 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  38 + 5 retrapów
Sikora uboga Poecile palustris  1 + 3 retrapy
Dzięcioł duży Dendrocopos major  2 + 1 retrap
Rudzik Erithacus rubecula  2
Czyż Carduelis spinus  2
Sosnówka Periparus ater  2 retrapy
Kowalik Sitta europaea  1 + 1 retrap
Mazurek Passer montanus  1
Czubatka Lophophanes cristatus  1
Czarnogłówka Poecile montanus  1 retrap
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1

 

Retrapy stanowiły 13,6% odłowu, i były to ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

  • 24 II 2024 – 8 w tym: 2 bogatki, 2 sosnówki, 2 sikory ubogie, 1 modraszka i 1 czarnogłówka,
  • 6 I 2024 – 1 modraszka,
  • 9 XII 2023 – 7 w tym: 3 bogatki, 2 modraszki, 1 sikora uboga i 1 kowalik,
  • III 2023 – 5 w tym: 3 bogatki, 1 modraszka i 1 dzięcioł duży.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.