28.03.2017 | gęsi | Cieśle

28.03.2017 | gęsi | Cieśle

28.03.2017, Cieśle – rozlewiska Wełny, Jerzy Dąbrowski

  • bernikla białolica Branta leucopsis – 1,
  • gęgawa Anser anser – 5,
  • gęś białoczelna Anser albifrons – 3
  • gęś zbożowa Anser fabalis – 2.

Dodaj komentarz