29.03.2017 | gęsi | Jezioro Boguniewskie

29.03.2017 | gęsi | Jezioro Boguniewskie

29.03.2017, Jezioro Boguniewskie, Jerzy Dąbrowski

 • gęś zbożowa Anser fabalis – ~450,
 • gęgawa Anser anser – 13,
 • gęś białoczelna Anser albifrons – 6,
 • bernikla białolica Branta leucopsis – 19,
 • płaskonos Anas clypeata– 1 para,
 • cyranka Anas querquedula – 1 para,
 • świstun Anas penelope – 15,
 • cyraneczka Anas crecca– 9,
 • krzyżówka Anas platyrhynchos – ~20,
 • gągoł Bucephala clangula – 1 samiec,
 • łabędź niemy Cygnus olor – 1 para,
 • łyska Fulica atra – 16,
 • perkoz dwuczuby Podiceps cristatus – 1,
 • bąk Botaurus stellaris – 1 głos.

Dodaj komentarz