JEZIORO BOGUNIEWSKIE – 6-7.10.2018

JEZIORO BOGUNIEWSKIE – 6-7.10.2018

Podczas wrześniowych odłowów dymówek w trzcinowiskach nad Jeziorem Boguniewskim przechodziliśmy ze sprzętem i odłowionymi ptakami wzdłuż pola kukurydzy. Zauważyliśmy, że wiele kukurydzianych kolb jest w znacznym stopniu wyjedzona przez stada ptaków – zauważyliśmy przede wszystkim dzwońce. Wówczas nie było czasu na dokładniejsze obserwacje, ale postanowiliśmy tutaj wrócić. Sieci postawiliśmy na granicy pola kukurydzy i łąki porośniętej łopianem i bylicami. Dodatkowo 30 m sieci o większym oczku, tzw. “drozdówek” ustawiliśmy przy obsypanych owocami krzewach głogu. Przez półtora dnia złapało się 190 ptaków z 22 gatunków, w tym 5 retrapów. Przy kukurydzy i na łopianach dominowały ziarnojady i sikory a przy głogach drozdy. Przy łanie kukurydzy ptaki łapały się z obu stron sieci. Były to więc osobniki, które próbowały wlecieć w uprawę jak i te, które z niej wylatywały. na dziobach niektórych z nich widać było wyraźne ślady “kukurydzianej mąki”. Najbardziej zaskoczyła nas obecność w tym miejscu sporej liczby potrzosów – czyżby myliły kukurydzę z trzcinami? Ok. 8.00 w sobotę zauważyliśmy 6 przelatujących na południe dymówek. Wieczorem postawiliśmy jedną sieć w trzcinowisku, gdzie we wrześniu te ptaki nocowały i wabiliśmy głosem z magnetofonu, ale jaskółki się nie pojawiły. Teraz w tym trzcinowisku nocują bardzo licznie potrzeszcze i szpaki, ale nimi się nie zajmowaliśmy.

A teraz jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  25 + 4 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  25
Zięba Fringilla coelebs  22
Modraszka Cyanistes caeruleus  21
Szczygieł Carduelis carduelis  15
Potrzos Emberiza schoeniclus  14
Mazurek Passer montanus  13
Śpiewak Turdus philomelos  13
Kos Turdus merula  12
Pokrzywnica Prunella modularis  5
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  4
Potrzeszcz Miliaria calandra  4
Jer Fringilla montifringilla  3
Sosnówka Periparus ater  2
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  1
Dzięciołek Dendrocopos minor  1
Rudzik Erithacus rubecula  1
Pliszka siwa Motacilla alba  1
Kapturka Poecile montanus  1
Sikora uboga Poecile palustris  1
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  1
Sójka Garrulus glandarius  1 retrap

Sójka nosiła obrączkę założoną tutaj 8 lat temu, tj. 27.06.2010; była wówczas ptakiem w 1 kalendarzowym roku życia. Cztery “zretrapione” bogatki, to ptaki które zaobrączkowaliśmy w tym roku jako pisklęta w czterech różnych, naszych budkach na pobliskiej powierzchni “BUCZYNA”. Jak widać trzymają się blisko “domu”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.