ROGOŹNO, UL. WĄGROWIECKA – 13.10.2018

ROGOŹNO, UL. WĄGROWIECKA – 13.10.2018

Od wielu lat przyglądamy się zakrzewionym rowom i zadrzewieniom przydrożnym przecinającym pola uprawne. Zastanawiamy się, jaką rolę odgrywają te miejsca dla ptaków w okresie przelotów. To dość trudne miejsca ze względów technicznych. Nie da się przegrodzić uczęszczanej, choćby rzadko, drogi. Nie można też wchodzić na obsiane pola. Trzeba więc wybierać  czas, kiedy te miejsca można “obłowić”, nie powodując szkód. Pierwsza próba miała miejsce w minioną sobotę. Sieci ustawiłem wzdłuż zakrzaczonego rowu melioracyjnego, do którego przylegało pole po skoszonej kukurydzy. Niestety na tym odcinku nie było przejścia przez rów, więc sieci nie przegrodziły drogi ptakom przemieszczającym się wzdłuż tego rowu. Trzeba będzie w przyszłości pomyśleć o jakiejś przenośnej kładce, bo rów głęboki na ok. 2 metry. Przez 8 godzin złapały się 52 ptaki z 7 gatunków, w tym 3 retrapy. Większość złapanych ptaków wpadała w sieci od strony pola po kukurydzy, czyli od zachodu. Wygląda na to, że zakrzewienia są wykorzystywane jako schronienie dla ptaków żerujących na pozostałościach kolb kukurydzy. Ptakami przemieszczającymi się wzdłuż rowu były ewidentnie raniuszki. Osobniki w przelotnych stadkach są bardzo z sobą zżyte. Wystarczyło,że jeden osobnik wpadł w sieć, by pozostałe zatrzymały się i czekały na niego. Podlatywały nerwowo do sieci i po kilkunastu minutach było ich w sieci dziesięć. Po zaobrączkowaniu wypuszczone raniuszki wróciły do swych towarzyszy. Najliczniejsze w tym krótkim odłowie były bogatki. Najdziwniejszym ptakiem w tym miejscu była sosnówka, którą kojarzymy jednak z lasami.

A teraz jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  16 + 2 retrapy
Raniuszek Aegithalos caudatus  10
Modraszka Cyanistes caeruleus  8
Zięba Fringilla coelebs  6
Mazurek Passer montanus  5 + 1 retrap
Rudzik Erithacus rubecula  3
Sosnówka Periparus ater  1

 

Dwie bogatki, które nosiły już obrączki, to nasze ptaki z minionej zimy zaobrączkowane w Cieślach. Mazurek pochodził z odłowu w sierpniu 2018 również w Cieślach.

Jerzy Dąbrowski

Comments are closed.