LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 25.03.2018

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 25.03.2018

Trzynaste w tym roku łapanie przy karmniku w tej leśniczówce. Od świtu, tj. (po zmianie czasu)  7.00 do 17.30 złapało się 279 ptaków z 7 gatunków, w tym 32 retrapy.  Powiało wiosną – temperatura od -1 oC  rano, do + 10 oC po południu. Nad kwitnącymi w sadzie jemiołami słychać było latające pszczoły. No i ptaki ruszyły – złapały się tylko 32 retrapy, tj. 11,5%. Dominantem, jak zwykle była bogatka, choć jej udział (53%) podobnie jak poprzedniego dnia był niższy niż we wcześniejszych odłowach.  Wyraźnie zwiększył się udział modraszek i czyży. Przeprowadzona analiza płci i wieku odłowionych bogatek wykazała, że 78% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 22%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, udział samic wzrósł do 61,9%.

 

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  130 + 17 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  62 + 4 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  32 + 4 retrapy
Czyż Carduelis spinus  18 + 6 retrapów
Zięba Frinfilla coelebs  4
Trznadel Emberiza citrinella  1
Pokrzywnica Prunella modularis  0 + 1 retrap

Większość retrapów pochodziła z marcowych odłowów – 28 (17 bogatek,  6 czyży, 2 modraszki, 2 dzwońce i 1 pokrzywnica). Kolejne dwa ptaki – modraszki zostały tutaj oznakowane w styczniu br.  Dwa dzwońce pochodziły z obrączkowania przy tym karmniku w styczniu 2017 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.