LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 27.03.2018

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 27.03.2018

Czternaste w tym roku łapanie przy karmniku w tej leśniczówce i jak się okazało dwa dni później – ostatnie w tym sezonie zimowym. Zaplanowane na 29 marca łapanie nie mogło się odbyć z powodu załamania się pogody – silny wiatr i deszcz. W godzinach  7.00 do 14.00 złapało się 187 ptaków z 9 gatunków, w tym 54 retrapy.  Dominantem, jak zwykle była bogatka, ale jej udział spadł do 37%, głównie z powodu zwiększenia się liczebności czyży. Przeprowadzona analiza płci i wieku odłowionych bogatek wykazała, że 72% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 28%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, udział samic wzrósł do 60,9%.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  43 + 26 retrapów
Czyż Carduelis spinus  48 + 12 retrapów
Dzwoniec Carduelis chloris  23 + 6 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  12 + 9 retrapów
Zięba Fringilla coelebs  3
Jer Frinfilla montifringilla  1
Czeczotka Carduelis flammea  1
Pokrzywnica Prunella modularis  1
Sikora uboga Poecile palustris  0 + 1 retrap

Większość retrapów pochodziła z marcowych odłowów – 50 (24 bogatki,  12 czyży, 8 modraszek, 2 dzwońce). Kolejne trzy ptaki 2 bogatki i 1 modraszka) zostały tutaj oznakowane w styczniu br.  Jedna sikora uboga pochodziła z obrączkowania przy tym karmniku w styczniu 2017 r., ale łapała się już również tej zimy.

Jerzy Dąbrowski

Comments are closed.