Jezioro Boguniewskie w lutym

Jezioro Boguniewskie w lutym

16.02.2019, Jezioro Boguniewskie, BoguniewoJerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

  • gęgawa Anser anser – 99,
  • gęś zbożowa Anser fabalis – 152,
  • krzyżówka Anas platyrhynchos – 446,
  • głowienka Aythya ferina – 16 samców + 2 samice,
  • czernica Aythya fuligula – 1 samiec,
  • gągoł Bucephala clangula – 2 samce,
  • łyska Fulica atra – 1.
Comments are closed.