UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 27.09 – 20.10.2021 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 27.09 – 20.10.2021 R.

Kolejny odłowów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. W okresie trzech tygodni odłowy prowadziliśmy przez 6 całych dni, 7 wieczorów i 5 poranków. Złapały się 332 ptaki z 24 gatunków, w tym 23 retrapy.  Dominantem okazały się po raz pierwszy w tym sezonie modraszki. Wciąż dość licznie łapały się potrzosy. Na noclegowisko przylatywały w zmiennej liczbie makolągwy i sporadycznie szpaki. Z ptaków gniazdujących w tym środowisku złapały się ostatnie trzcinniczki i rokitniczka. W dniu 30 września złapała się (w ciągu dnia) pojedyncza młodociana dymówka – ostatnia w tym roku. Jest to, jak do tej pory, najpóźniejszy odłów tego gatunku na naszym terenie.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  65 + 11 retrapów
Potrzos Emberiza schoeniclus  57 + 2 retrapy
Szpak Sturnus vulgaris  54
Makolągwa Carduelis cannabina  38 + 6 retrapów
Bogatka Parus major  32 + 2 retrapy
Rudzik Erithacus rubecula  20
Pokrzywnica Prunella modularus  9
Pierwiosnek Phylloscopus colybita  8
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  3 + 1 retrap
Czyż Carduelis spinus  3
Potrzeszcz Miliaria calandra  3
Mazurek Passer montanus  3
Szczygieł  Carduelis carduelis  2
Pliszka siwa Motacilla alba  2
Kos Turdus merula  1 + 1 retrap
Rokitniczka  Acrocephalus schoenobaenus  1
Zięba Fringilla coelebs  1
Dymówka  Hirundo rustica  1
Sikora uboga  Poecile palustris  1
Mysikrólik Regulus regulus  1
Remiz Remiz pendulinus  1
Kapturka Sylvia atricapilla  1
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  1
Śpiewak Turdus philomelos  1

Jeśli chodzi o retrapy,  to większość została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

  • IX 2021 – 7 w tym: 1 modraszka, 3 makolągwy, 1 trzcinniczek, 1 potrzos, i 1 kos,
  • VII-VIII 2021 – 2 makolągwy,
  • IX-X 2020 – w tym: 2 modraszki, 1 bogatka,
  • VIII 2020 – 3 modraszki,
  • VIII-IX 2019 – 2 w tym: 1 potrzos i 1 bogatka,
  • VIII 2018 – 1 modraszka.

Retrapy z nieco odleglejszych miejsc, to:

  • dwie modraszki zaobrączkowane 12.07.2020 r. i 1.06.2021 r. w lesie “Olszyna” jako pisklęta – odległość 2,0 i 2,7 km,
  • modraszka zaobrączkowana przy karmniku w Cieślach (ul. Krańcowa) 31.12.2018 r. – odległość 0,9 km.

No i ostatni retrap, to modraszka z polską, ale nie naszą obrączką – czekamy na dane jej zaobrączkowania.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.